Izobraževanje za odrasle - Landis, d.o.o., Ljubljana

 

Landis, d.o.o., Ljubljana je zasebna organizacija za izobraževanje odraslih, ki na področju Ljubljane po javno veljavnih srednješolskih programih izobražuje že od leta 1996.

 

Danes v svoji ponudbi nudimo naslednje programe

Dva programa srednjega poklicnega izobraževanja za odrasle:

 • program TRGOVEC za pridobitev naziva poklicne izobrazbe PRODAJALEC / PRODAJALKA in
 • program BOLNIČAR - NEGOVALEC za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe BOLNIČAR NEGOVALEC / BOLNIČARKA NEGOVALKA.

 

Dva programa poklicno tehniškega izobraževanja za odrasle:

 • program EKONOMSKI TEHNIK - PTI za pridobitev strokovnega naziva EKONOMSKI TEHNIK / EKONOMSKA TEHNICA in
 • program ZDRAVSTVENA NEGA – PTI za pridobitev naziva SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / SREDNJI ZDRAVSTVENIK (pred prenovo programov TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE oz. ZDRAVSTVENI TEHNIK)

 

Izobraževanje za odrasle je na naši šoli prilagojeno odraslim, njihovemu predhodno pridobljenemu znanju,  življenjskim in delovnim izkušnjam ter obveznostim. Organizirano je v popoldanskem času, običajno dvakrat tedensko. Oba triletna programa za izobraževanje odraslih je na naši šoli mogoče končati v 12 mesecih, dvoletna programa poklicno tehniškega izobraževanja pa v 17 mesecih

 

Za izobraževanje odraslih se plačuje šolnina. Našim slušateljem nudimo ugodne plačilne pogoje in jim omogočamo plačevanje šolnine v mesečnih obrokih.

 

Znanje je bogastvo, zato obogatimo življenje

Izobraževanje za odrasle je namenjeno tistim, ki želijo nadgraditi, poglobiti ali zgolj obnoviti svoje znanje. Izobraževanje je vedno dobra naložba, zato bodite pripravljeni vložiti vanj. Šolanje odraslih ima številne prednosti, ki odtehtajo vložena finančna sredstva.

Izobraževalni programi za izobraževanje odraslih v podjetju Landis, d.o.o., Ljubljana so:

 • trgovec,
 • ekonomski tehnik,
 • zdravstvena nega in
 • bolničar-negovalec.

Premagajte ovire za nadaljnje izobraževanje

Odrasli se ob vrnitvi v šolo soočajo z različnimi ovirami, kot so pomanjkanje finančnih sredstev za plačilo šolnine, pomisleki glede (ponovne) vključitve v študijsko okolje pa tudi stiska s časom. Obenem  vrnitev v šolo za marsikoga predstavlja nekoliko zahtevnejši podvig. Za uspešno šolanje je namreč potrebna precejšnja mera osredotočenosti, še bolj pa je potrebna močna želja po uspešnem zaključku. Je pa zato izobraževanje odraslih kljub vsemu le nadgradnja obstoječega znanja in pretekle izkušnje so vam zato lahko v izdatno pomoč. Premagajte ovire in stopite na novo, uspešnejšo pot!

 

Izobraževanje za odrasle je vredna naložba

Šolanje odraslih tudi nekaj stane, zato vam svetujemo, da se za ta korak odločite po tehtnem premisleku. Premislite, kaj želite s tem pridobiti in kakšni so vaši dejanski cilji. Podjetja, ki se zavedajo pomena usposobljenih in izobraženih zaposlenih, svojim zaposlenim sicer ponujajo plačilo šolnine ali pa ugodne brezobrestne kredite. Za manjša podjetja država občasno priskoči na pomoč z razpisi. Tudi Zavod RS za zaposlovanje vam lahko pomaga z možnostjo sofinanciranja. Podjetje Landis d.o.o., Ljubljana pa vam nudi tudi možnost obročnega plačevanja šolnine.

 

Vpis v izobraževanje odraslih je enostaven

Za vpis v izobraževalne programe je treba imeti izpolnjene pogoje tega programa. Vpis v izobraževanje odraslih poteka skozi vse leto, začetek predavanj novih skupin pa je v mesecu oktobru. Prijavo za vpis v program dobite v tajništvu šole, ob tem pa predložite še:

 • rojstni list,
 • poročni list, če imate spremenjen priimek,
 • zaključno spričevalo programa, ki je pogoj za vpis v želeni program,
 • gotovino za plačilo vpisnine in prvega obroka,
 • bančno kartico (za obročno plačevanje preko trajnika),
 • davčno številko in
 • potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B (samo program Zdravstvena nega – PTI).